Die VCSV se Diensjaar vir Christus het in 1992 in die Oos-Kaap begin. Anna-Marié Franken was die eerste nasionale koördineerder. Haar tweevoudige visie was om jong Suid-Afrikaners wat vroeër onder die invloed van apartheid geleef het aan ’n wyer wêreld bloot te stel en om hulle toe te rus om hulle eie generasie met die Evangelie te bereik. Die bediening het uitgebrei na die ander provinsies en het duisende jongmense aangesluit om die visie te verwesenlik.

 

Anne-Marié het met passie leiding gevat tot en met 2006, waar sy die VCSV verlaat het om Global Challenge Expeditions te begin.

 

Daar is besluit om nie 'n nuwe nasionale koördineerder aan te stel nie en vir die volgende paar jaar het die onderskeie provinsies diensjaar gekoördineerder.

 

In 2009 het die Nasionale Raad besluit om weer 'n Nasionale koördineerder aan te stel en in 2010 het Carla Swanepoel by die VCSV aangesluit om hierdie vlag te dra.

 

Carla het einde 2016 hierdie vlag aan Dorian Adams oorgegee. Dorian was jare self by Diensjaar  betrokke en het 'n ongelooflike hart om jongmense te sien transformeer.

 

Created and Maintained by Direct Applications
Monday the 14th. . Joomla 3.0 Template.