Ons visie

By DJC is dit ons droom om 'n generasie jongmense op te rig wie se leefstyl Jesus uitroep! Jongmense wat God vir ander eg, tasbaar, maak en deur dit te doen, totale transformasie te bring in ons skole, gemeenskappe, en nasies!

 

Ons missie

Ons dissipel, bemoedig en rus hierdie generasie toe om hulle volle potensiaal in Christus te bereik en hulle ware identiteit as kinders van God uit te leef.

 

 

Ons kultuur

Ons kultuur is om te dien, te inspireer, te mobiliseer, te motiveer en hoop te gee, met die gesindheid van Jesus! 

Fil 2:1-8 "Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing  - maak dan nou my blydskap volkome deur eengesind te wees: een in liefde, een van hart, een instrewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself vernederdeur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het HY Homself verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis."

 

VCSV en DJC se kern oortuigings:

·         Ons maak Jesus Koning - oor elke aspek van ons lewens tot onderdanigheid aan Hom

·         Ons dien - ons is geseënd om 'n seëning te wees, en plaas ander se belang eerste

·         Ons fondasie is die Bybel - ons maak God se waarheid ons waarheid en leef daarvolgens 

·         Ons is multikultureel - ons leef en glo dat God die losprys vir almal betaal het 

Created and Maintained by Direct Applications
Monday the 14th. . Joomla 3.0 Template.