VCSV Diensjaar vir Christus, is 'n Christelike Gap-jaar program, met 'n "buite-na-binne" fokus.

Dit is menslike natuur om op jou eie belang en voordeel te fokus, maar ons wil graag ons studente aanmoedig om op ander te fokus, dus 'n fokus na buite; terwyl ons op hulle fokus en sonder dat hulle dit besef, word hulle verander, van buite-na-binne.

 

      

 

Soos die naam bevestig is dit 'n DIENSjaar vir Christus. Ons wil hê studente moet met 'n onbaatsugtige ingesteldheid kom en gewillig wees om die hande en voete van Jesus Christus in ons skole en gemeenskappe te wees. Ons ideaal is dat die studente nie sal vra: "wat van my nie?" maar eerder "wat van hulle?" 

Terwyl ons hulle aanmoedig om op God en ander te fokus, fokus ons op hulle. Ons bou en brei hulle sterkpunte uit, terwyl ons ook aan hulle swakpunte werk. Ons help hulle hul identiteit in God vestig en hul leierskap-vermoë ontwikkel. 

Hulle kom om mense se lewens te transformeer, maar daar moet verstaan word dat transformasie begin by jouself, vandaar kan jy ander help om getransformeer te word.  Transformasie op so 'n vlak, dat ons volkome herlewing in ons skole, gemeenskappe en land kan hê. Dit is doenbaar! 

Eenvoudig gestel is die span se hoofsaaklike doel om Jesus Christus te weerspieël in alles wat hulle doen. Waarookal hulle gaan, in watookal hulle doen, moet hulle die leefwyse van Jesus Christus uitbeeld, en deur hierdie leefwyse ander lief te hê, te ondersteun en te lei in hul reis tot transformasie.

 

                           

 

Ons spanne dien die skole en gemeenskappe in enige manier moontlik of noodsaaklik, al vra die skool hulle om net vinnig 'n ogie te hou oor die kinders terwyl die onderwysers 'n vergadering bywoon, óf om papiere op die skoolveld op te tel, doen hulle dit met 'n diensbare-hart. Dit is ons kultuur, om alles met die houding van Jesus Christus te doen, nes Hy die eerste voorbeeld gestel het - "Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis" - dit is diensbaarheid! En deur om te dien beeld ons meer van God se karakter uit, as om te preek.

 

Danse, drama's, poppekasprogramme, kort toneelstukke, klaslesse, saal -en Lewens-Oriënterings periodes, kampe, jeugaande en uitreike is alles deel van ons bediening en maniere om die jeug te bereik. Hierdie is egter slegs gereedskap. Ons sien nie onsself as 'n verhoogstuk of 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar eerder as 'n transformasie-beweging wat herlewing bring. 

 

Transformsie in Diensjaar konteks is: "Om iemand te vat van die wêreld se pad waarop hy/sy is en hom/ haar terug te kry op die pad waarvoor God hom/haar bestem het"

"Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy; " Jer 1:5

 

 

Created and Maintained by Direct Applications
Monday the 14th. . Joomla 3.0 Template.