Alle skenkings aan Diensjaar word gemaak deur die OPV Trust.

 

Skenkings aan Opvoedkundige Trust 

Skenkings aan die VCSV Opvoedkundige Trust [IT4512/95] is aftrekbaar van u belasbare inkomste volgens Artikel 18A van die Inkomstebelastingwet 58 van 1962.

 

Die maksimum bedrag wat u per belastingjaar mag aftrek is soos volg:

Individue: Die grootste van R1 000 of 5% van u belasbare inkomste.

Maatskappye: Tot 5% van u belasbare inkomste.

 

Aangesien Diensjaar oor twee belastingjare strek sou u in elke belastingjaar kon kwalifiseer vir so ‘n aftrekking. 

Ons sal ‘n kwitansie aan u pos aan die einde van elke belastingjaar, mits u die bewys van betaling en u besonderhede aan ons stuur.

Created and Maintained by Direct Applications
Monday the 14th. . Joomla 3.0 Template.